Kittyläsare sökes!

Hedvig N

Nancy Drew = KittyLäste du Kitty-böckerna som ung? Då kan du hjälpa Norah Landin som är i färd med att skriva en kandidatuppsats i engelsk litteratur om Kittyfenomenet.

Mia har tidigare bloggat om Kitty, som varit en inkörsport till litteraturen för många svenskar, men som länge sågs med oblida ögon av landets bibliotekarier. (Jag har själv aldrig läst Kitty, kanske för att böckerna helt enkelt inte fanns att låna på mitt barnbibliotek på 70-talet) På engelska heter Kitty Nancy Drew, och på senare tid har hon omvärderats som kvinnlig förebild för unga tjejer. Norah gör nu en enkät med Kittyläsare och har hittills har fått många napp i USA, men de behöver balanseras upp med svenska svar. Vill du hjälpa henne, så finns enkäten här!

 

Dags för duktiga flickors revansch!

Hedvig B

Det var länge sedan vi hade en gästpingla här på bloggen så därför är det extra roligt att få presentera Sanna som har läst Duktiga flickors revansch av Birgitta Olsson (Bokförlaget Forum).  

Sanna 2”Den största risken är inte att sikta för högt och misslyckas, utan att sikta under sin förmåga.”

Att vara duktig är något positivt. Flit, ambition och hjälpsamhet är alla goda karaktärsdrag. Samhället har dock fått duktigheten att bli något dåligt. Att vara plikttrogen, driftig och skötsam är personlighetsdrag har idag en negativ klang. Detta slår särskilt mot duktiga flickor. Istället för att se flickor och kvinnor med ambition och tydliga mål som en tillgång, blir de beskrivna i negativa ordalag. Exemplen är många. Framgångsrika kvinnor är sönderstressade ”prestationsprinsessor”. Flickors goda prestationer i skolan börjar ses som ett problem istället för som den bästa vägen för kvinnan att skapa ett självständigt liv. Flickor och kvinnor riskerar med detta att hållas tillbaka.

duktiga-flickors-revanschDetta vill Olsson ändra på. Det ska inte vara fult att vara duktig, utan något eftersträvansvärt. Det är just de duktiga flickorna som kan ändra världen, krossa glastak, bli självständiga och klättra högre på den sociala stegen. Olsson vill lyfta och hylla dessa flickor och kvinnor. Det är dags för duktiga flickans revansch!

Boken har sin grund i Olssons egna upplevelser och erfarenheter som duktig flicka. Hon beskriver sin barndom och ungdom som den tysta, timida, tänkande och ambitiösa person hon var. Under bokens gång får vi följa med i hennes utveckling som yrkeskvinna, studerande, politiker och mamma. Olsson lyckas förmedla sin historia på ett personligt sätt som ger en ny och nyanserad bild av vem denna kloka och starka person är. (mer…)

Ras och klass

Pia W

Zadie Smiths senaste roman Swingtime använder hon sig av ras och klass som grundbultar i en berättelse som handlar om dans, drömmar och vänskap.

Många hävdar att Swingtime är Smith's bästa roman hittills.

Många hävdar att Swingtime är Smith’s bästa roman hittills.

Två mörkhyade flickor växer upp i ”fel del” av London. Dom kommer från olika familjeförhållanden men blir vänner och tyr sig till varandra. Men så uppstår den ofrånkomliga konkurrensen och i vuxen ålder är det bara en av dem som lyckas. (mer…)

De polyglotta älskarna

Pia W

För att vara fullständigt ärlig hade jag ingen aning om vad vad ordet polyglot betydde. Men nu när jag vet så blir bokens titel smått genialisk för den handlar inte bara om ords betydelser utan om svårtolkade skillnader som utmanar det mänskliga släktet förmåga att leva i harmoni.

Screen Shot 2017-02-23 at 2.57.58 pm

Lina Wolff är författarinnan till romanen De polyglotta älskarna, en berättelse där den polyglotte författaren Max Lamas manus står i fokus. (mer…)

Vackert och viktigt om bins betydelse för mänskligheten

Hedvig B

Binas historia av norska Maja Lunde (Natur och Kultur)binas histoira…Vilken vacker och smart berättad historia! Titeln kanske främst tilltalar biologiintresserade men låt dig inte avskräckas även om du inte tillhör den gruppen, Binas historia är en fantastisk roman som borde läsas av alla med samhällsintresse.

Tre olika berättelser som utspelas i olika världsdelar och tidsepoker vävs samman till en historia där bisamhället och dess betydelse för hela mänskligheten utgör den röda tråden.

Boken tar avstamp 1852 i England där biologen William lever (desillusionerad över livet som mest blivit en försörjningsplikt för de många döttrarna och ende sonen). Tiden räcker inte till för att forska och han går in i en djup depression. När han till slut tar sig ur apatin fokuserar han all sin energi på att bygga en helt ny sorts bikupa som ska ge honom och sonen ära och berömmelse. (mer…)